• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
مسابقه هایپر استار
در سالگرد تولد فروشگاه هایپر استار (16 بهمن 1398) ، نالینو هم به سهم خود هدایایی را به قید قرعه تقدیم به حاضرین کرد. این برانامه جذاب در هایپر استار ایرانمال و با حضور و داوری جناب آقای سامان گلریز برگذار شد
مسابقه هایپر استار