• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو (آموزش سالاد گریل با آزیتا بازیاری)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت قنبرپلو را به شما نمایش می دهد
آشپزخانه نالینو (آموزش سالاد گریل با آزیتا بازیاری)