• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو (سالاد پاستا با بیتا دیبایی)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت سالاد پاستا را به شما نمایش می دهد
آشپزخانه نالینو (سالاد پاستا با بیتا دیبایی)