• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو (استیک مرغ با آوا یدک)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت استیک مرغ را به شما نمایش می دهد
آشپزخانه نالینو (استیک مرغ با آوا یدک)