• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو (آموزش خوراک مرغ و سبزیجات با نگار جماعتی)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت خوراک مرغ و سبزیجات را به شما نمایش می دهد
 آشپزخانه نالینو (آموزش خوراک مرغ و سبزیجات با نگار جماعتی)