• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو(بامیه)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت بامیه را به شما نمایش می دهد.
آشپزخانه نالینو(بامیه)