• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو(قیمه شاه عباسی)
در آشپزخانه نالینو ما به آموزش غذاهایی که با ظروف چدن پخته می شود می پردازیم.این ویدیو آموزش پخت قیمه شاه عباسی را به شما نمایش می دهد.
آشپزخانه نالینو(قیمه شاه عباسی)