• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
روز معلم مبارک
روز معلم مبارک |⁣ بهترین ها⁣ فراموشی نمی پذیرند⁣⁣ چه دور باشند و چه نزدیک⁣⁣ ⁣⁣ امسال، دوازدهم اردیبهشت را به زبان و طریقی نو تبریک بگوییم؛ به صدا یا کلامی هرچند از دور اما برای او و به یادِ او.⁣⁣ ⁣⁣ روز معلمان کوشا و زحمتکش ایران مبارک
روز معلم مبارک