• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
دانستنی های نو (تاریخچه رستوران ها)
🔔اولین رستوران جهان کجا و به دست چه کسی تاسیس شد؟⁣ ⁣ ⁣ ⁣ دراین قسمت از دانستنی‌های نو، پاسخ این سوال را تماشا کنید😍⁣ ⁣ ⁣ ⁣ هرهفته با "دانستنی های نو" در نالینو همراه باشید تا از شگفتی های دنیای خوراک و آشپزی لذت ببرید👌⁣ ⁣
دانستنی های نو (تاریخچه رستوران ها)