• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
پخت نان لواش روی گاز

پختن نان در خانه یکی از چیزهایی است که به دست فراموشی سپرده شده اما دیگر لازم به تنور های بزرگ و جاگیر نیست .

با یک تابه روی گاز میتوانید با کیفیت ترین نان را در خانه بپزید و از سلامت آن مطمئن باشید .

پخت نان لواش روی گاز