• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
پیتزای چدنی

تیزر ساخته شده گروه نالینو در سال 97 "پیتزا چدنی"

ظروف چدن به دلیل حفظ دما و گرمای زیادشان برای پخت انواع نان و پیتزا مناسب هستند.

اگر درب روی ظروف چدن بگذارید گویی روی گاز فر مهیا کرده اید

پیتزای چدنی