• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
نالینو، حافظ سلامت جان شما
سناریو: گاد فادر، مافیای رستوران های ایتالیایی است که سامان گلریز با سبک جدیدی از پخت پیتزا را با ظروف چدنی راه اندازی کرده که باعث خشم او شده است. تیزر پخش شده تبلیغاتی در سال 98 از صداوسیما
نالینو، حافظ سلامت جان شما