• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
اهمیت ظروف چدنی

چرا باید از ظروف چدن استفاده کرد؟

چه مزیتی نسبت به ظروف دیگر دارد؟

در ویدیوی حاضر در بخش " نالینوگرا" سرآشپز گلریز از تجربیات خود می گوید...

 

 اهمیت ظروف چدنی