• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
پیاز و دیگر هیچ

آیا انواع پیاز را می‌شناسید؟

پیاز بنفش، پیاز سفید، پیاز زرد و پیاز قرمز فواید بسیار زیادی دارند که یکی از این ویژگی ها از بین بردن بوی زهم مرغ و ماهی است.

پیاز و دیگر هیچ