• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
غذای کودک...

یک برنامه غذایی کامل و مغذی هنگامی است که بچه‌ها

* انرژی زیاد داشته باشد.

* احساس سرخوشی و چالاکی کنند.

* در مدرسه تمرکز کافی داشته باشند.

* کمتر مریض شوند.

* پوستی شفاف، چشمانی درخشان و موهایی براق داشته باشند.

غذای کودک...