• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
آشپزخانه نالینو (دستور پخت کدو شکم پُر)
در سری ویدیو های آشپزخانه نالینو ، سعی در آموزش غذاهای سالم و کم روغن که با ظروف چدنی می توان تهیه کرد داریم. ویدیو دستور پخت پیش رو ، پخت کدو شکم پر است.
آشپزخانه نالینو (دستور پخت کدو شکم پُر)