• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
تولد بهمن ماهی های نالینو
آخرای سال که میشه تولید کننده ها معمولا شلوغ ترین روزهای کاریشونه. یک ماراتن تمام عیار توی این شلوغیا، همکاران متولد بهمن ماه نالینو جشن گرفتند.
تولد بهمن ماهی های  نالینو